W marcu bieżącego roku SL SALOS Żyrardów ruszył z realizacją kolejnego projektu, tym razem są to zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.  Projekt ten nosi nazwę „SALOS KIDS” i jest prowadzony na terenie powiatu żyrardowskiego. Współfinansowany jest przez Urząd Gminy Puszcza Mariańska, Urząd Miasta Żyrardowa oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pieczę nad realizacją projektu sprawuje prezes – Michał Ciecharowski.

W inicjatywę tą zaangażowały się placówki oświatowe w Walerianach, Michałowie, Korabiewicach, Puszczy Mariańskiej, Bartnikach oraz Żyrardowie. Dzieci pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry korygują zaburzenia statyki ciała i zapobiegają ich pogłębianiu się. Zajęcia pozwalają na rozwój motoryczny, a także są okazją na to by dzieci aktywnie spędziły czas wolny, jednocześnie dbając  o swoje ciało. Projekt powstał w odpowiedzi na społeczny problem dotykający coraz większą grupę najmłodszych, jakim są wady postawy i problemy zdrowotne. Podczas realizacji projektu wizytatorki SL SALOS Żyrardów – Oliwia Antolak i Kamila Soszka miały okazję obserwowania zajęć, przeprowadzenia rozmowy zarówno z prowadzącymi jak i dziećmi biorącymi udział w projekcie „Salos Kids”. Wszyscy zaangażowani w projekt jednogłośnie twierdzą, że inicjatywa ta jest „ strzałem w dziesiątkę”. Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców, którzy uważają, że projekt powinien być kontynuowany. Obecnie udział w projekcie bierze ponad 500 dzieci, a prezes Michał Ciecharowski ma ambitne plany podwoić liczbę uczestników. Trzymamy kciuki.

Top