SALOS KIDS 2018 – podsumowanie projektu

SALOS KIDS – sztandarowym projektem w 2018 roku.

  • Ponad pół tysiąca dzieci,
  • 28 grup ćwiczebnych,
  • 12 instruktorów,
  • 2 gminy.

Przez ponad 9 miesięcy przeszło pół tysiąca dzieci brało udział w projekcie zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Utworzonych zostało 28 grup ćwiczebnych, które były prowadzone przez 12 instruktorów. Dzieci doznały na zajęciach mnóstwo zabawy, radości, miłej atmosfery oraz nauczyły się poprawnych nawyków ruchowych odnośnie prostej sylwetki swojego ciała. Program stawiał jako główne zadanie działanie prewencyjne i profilaktyczne. Prowadzony był na terenie 2 gmin Puszcza Mariańska oraz Żyrardów i był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Gminy Puszcza Mariańska oraz Urząd Miasta Żyrardowa.

Dzieci pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry korygowały zaburzenia statyki ciała i zapobiegały ich pogłębianiu się. Zajęcia pozwalały na rozwój motoryczny, a także były okazją na to by aktywnie spędzić czas wolny, jednocześnie dbając  o swoje ciało. Program okazał się bardzo potrzebny w środowisku lokalnym, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców.

SALOS KIDS powstał w odpowiedzi na społeczny problem dotykający coraz większą grupę najmłodszych, jakim są wady postawy i problemy zdrowotne. Cyfryzacja społeczeństwa niesie za sobą mnóstwo zagrożeń w tym między innymi problemy
z postawą ciała oraz różnego rodzaju zmiany w napięciu mięśniowym m.in. mięśni posturalnych. Chcąc przeciwdziałać negatywnym zjawiskom pragniemy kontynuować program w latach kolejnych.

Prezes SL Salos
Koordynator projektu
Michał Ciecharowski