AKTYWNE WAKACJE!
SALOS Żyrardów w wakacje realizuje zadanie pt. AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Tym razem jest to cykl turniejów sportowych dla wszystkich – międzypokoleniowy.

Top