Półkolonie w Radziejowicach

PÓŁKOLONIE GMINNE – FERIE 2020
Niniejszym informujemy o otwarciu zapisów na kolejną edycję półkolonii
organizowanych w Szkole Podstawowej im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach. Podobnie jak w minione wakacje półkolonie organizowane będą przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”. Półkolonie organizowane są jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego realizowana w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Półkolonie adresowane są do dzieci w wieku od lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice lub uczęszczających do szkół dla których Gmina Radziejowice jest organem prowadzącym. Zapraszamy wszystkich chętnych lubiących zabawę i podróże.
W programie jednodniowa wycieczka do centrum eksperymentu
i fabryki słodyczy, wyjazdy na lodowisko i basen oraz zajęcia rekreacyjno-językowe (język angielski) a także warsztaty artystyczne przeplatane aktywnymi formami spędzania czasu wolnego (gry, zabawy, zajęcia sportowe). Na zakończenie półkolonii uczestnicy wykonają
roztańczony pokaz dla rodziców, w którym zaprezentują nabyte umiejętności. Półkolonie będą w terminie 10-14 luty 2020 r. w budynku szkolnym przy ulicy Kubickiego 3a (dawne gimnazjum). Zajęcia będą trwały w godzinach od 8:00 – do 16:00, podczas pobytu dzieci będą miały zapewnione 3 posiłki ( drugie śniadanie, obiad i podwieczorek). Dojazd do miejsca wypoczynku we własnym zakresie.

KOSZT- 250 zł. Pozostałą kwotę pokrywa Gmina Radziejowice.
Przewidujemy możliwość uczestnictwa dla dzieci i młodzieży nie będących
mieszkańcami Gminy Radziejowice i nie będących uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Radziejowice, wyłącznie w przypadku wolnych miejsc i pod warunkiem uiszczenia pełnej opłaty w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)

REJESTRACJA